Skip to content

Tjas Opleidingsploeg (TOP)

Sinds de lente van 2018 biedt Tjas haar leden de mogelijkheid om zich over meerdere jaren op sportief gebied extra te ontwikkelen. Omdat fanatieke sporters elkaar kunnen motiveren, is er een ploeg die hierop inspeelt: de opleidingsploeg. Schaatsers met voldoende niveau om fysiek te belasten kunnen bij de opleidingsploeg aansluiten. Voor topsporters fungeert de Opleidingsploeg als een opstap naar of vangnet van gewestelijke selecties of commerciële ploegen. In het winterseizoen krijgt deze groep vooral extra begeleiding naast het ijs bij bijvoorbeeld voeding, logboeken en het maken van trainingsschema’s. Omdat in de zomer de individuele niveauverschillen kleiner zijn, traint deze groep gedurende dit seizoen zoveel mogelijk samen op de trainingsmomenten van Tjas en eventueel ook daarbuiten. Onder het kopje “Uitgebreide invulling Tjas Opleidingsploeg” lees je meer over wat je kunt verwachten als lid van de ploeg.

De Opleidingsploeg bestaat op dit moment uit ruim tien schaatsers, dit zijn zowel langebaners als marathoneurs. Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de ploeg, of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar . Het is nu mogelijk om je vanaf de KEI-week weer bij de Opleidingsploeg te voegen.

Als lid van de ploeg betaal je eigen bijdrage van circa €100,- voor de extra begeleiding en de clinics die je tijdens het jaar krijgt.

Uitgebreide invulling Tjas Opleidingsploeg

 • Schema voor 6-8 keer per week: uiteraard met opbouw voor diegenen die hier niet mee kunnen starten, maar daar eerst naartoe moeten trainen + overleg en aanpassing schema per persoon + trainer die voor overleg beschikbaar is. Jaarplanning met verschillende accenten (duur, snelheid, techniek etc.), zodat er variatie is in training en deelnemers veel kunnen leren.
 • Zomer: Drie reguliere Tjastrainingen per week + één keer per week begeleid trainen exclusief voor de opleidingsploeg + enkele onbegeleide trainingen (zoals fietsen).
 • Winter: Training in de verschillende hardrijdersgroepen met extra persoonlijke begeleiding. Daarnaast zijn er nog steeds begeleide en onbegeleide trainingen.
 • De opleidingsploeg wordt op Tjastrainingen, zowel zomer als winter, dus geen aparte groep: Op een Tjastraining kan iedereen die sterk genoeg is gewoon aansluiten bij jullie, net als je medehardrijders in de winter. De extra trainingen doe je zelf of met je mede-opleidingsploegers
 • Clinics/workshops: De ploeg zal deelnemen aan enkele clinics en workshops gedurende het jaar.
 • Geen zomerstop: Begeleide trainingen zullen minder zijn (1x per week bijv.), maar schema wordt doorgeschreven.
 • Trainingslogboek: Bijhouden wat je getraind hebt, wat de intensiteit was, hoe hersteld/fit je je voelt, eventueel ochtendpols bijhouden. Inzicht in trainen vergroten.
 • Controle: Ook via logboek en onder andere rustpols. Dit willen we niet eens doen om te controleren of je wel traint (eigen verantwoordelijkheid), maar vooral om proberen te voorkomen dat mensen te gek doen.
 • Educatie: sowieso over trainingsleer (weten wat je traint en waarom) en voeding (opbouw en herstel). Mogelijk ook andere onderwerpen, zoals wedstrijdspanning, technieklezingen etc.
 • Training geven: Als lid van de opleidingsploeg moet je 1x per week training geven op Tjasuur. Van (schaatstechniek)training geven ga je immers zelf beter schaatsen.
 • Wedstrijden (zowel zomer als winter): Wedstrijden zijn heel leerzaam, en de ultieme trainingsprikkel. We verwachten dus dat je gedurende het winterseizoen ten minste deelneemt aan de Tjaswedstrijden, Inter Universitaire Toernooien (IUT’s) en Nederlandse Studentenkampioenschappen (NSK’s). Hierbij zijn de NSK’s het hoofddoel en werk je toe naar de NSK’s die voor jou van belang zijn (sprint, afstanden, marathon, etc.).
 • Coaching wedstrijden: Zowel in Groningen als daarbuiten (op de aangewezen wedstrijden, dus niet elk weekend) zal een coach aanwezig zijn.