• Hele jaar
 • Winter
 • Zomer

Reglement voor de tijdritten:

  • Deelname aan de tijdritten is geheel voor eigen risico. De wedstrijdcommissie doet er alles aan om de wedstrijd zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van eventuele ongelukken.
  • De normale verkeersregels zijn van kracht, tijdritten worden verreden op de openbare weg!
  • Deelname aan de tijdritten is alleen mogelijk voor leden, trainers en donateurs van GSSV Tjas. Deze zullen uitkomen in twee categorieën, verdeeld in 1 voor mannen en 1 voor vrouwen. Deelname voor niet-leden is mogelijk na overleg met de wedstrijdcommissie. Eventueel wordt aan deelname kosten verbonden voor niet-leden.
  • Voor deelname aan een tijdrit dient de deelnemer zich voor aanvang van de tijdrit in te schrijven bij de wedstrijdcommissie.
  • Er worden vijf tijdritten georganiseerd. Hiervan zullen de beste vier uitslagen meetellen voor het eindklassement. Bij drie gereden wedstrijden zal de persoon in kwestie opgenomen worden in het eindklassement.
  • Het dragen van een goedgekeurde (Union cycling internationale, UCI) schaalhelm/ tijdrithelm is verplicht! Zonder goedgekeurde schaalhelm/ tijdrithelm is deelname niet mogelijk. Bij het rijden van de tijdrit zonder goedgekeurde helm, of een gedeelte hiervan, zal diskwalificatie volgen. De ouder model tijdrit helmen zijn niet goed gekeurd.
  • De tijdritten dienen te worden gereden op een wielrenfiets, tijdritfiets of mountainbike.
  • De puntenverdeling zal als volgt zijn:

   20.1 pnt     13 pnt     15  6 pnt
   2 19 pnt  9 12 pnt  16 5 pnt
   3 18 pnt  10 11 pnt  17 4 pnt
   4 17 pnt  11 10 pnt  18 3 pnt
   5 16 pnt  12 9 pnt  19 2 pnt
   6 15 pnt  13 8 pnt  20 1 pnt
   7 14 pnt  14 7 pnt      • De winnaar van het tijdritklassement mag voor een jaar de wisselbeker beheren. Indien een renner 3 maal achtereen de wisselbeker wint, dan mag hij of zij de beker houden.
 • De startvolgorde zal zoveel mogelijk op basis van klassement worden opgesteld. De langzaamste rijders starten eerst en de snelste als laatst.
 • Elke 30 sec. start een deelnemer of om de minuut afhankelijk van het aantal deelnemers.
 • Stayeren is niet toegestaan. Onder stayeren dient te worden verstaan het voortdurend handhaven van een afstand van minder dan 10 meter tussen twee deelnemers. De afmetingen van de stayerzone zijn voor alle deelnemers een rechthoek van 10 meter lang én 2 meter breed. Een deelnemer mag de stayerzone van een andere deelnemer betreden maar dient zich vooruit te verplaatsen in deze zone. De inhaalmanoeuvre mag maximaal 30 seconden in beslag nemen.
 • Wanneer een deelnemer voor aanvang van de wedstrijd wil rijden kan hij/zij gebruik maken van de tijdwaarneming, maar wordt hij/zij niet in de uitslagen opgenomen.
 • Het is niet toegestaan een walkman, discman of enig andere audioapparatuur tijdens het rijden van de tijdritten te dragen.
 • Elke deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van dit tijdritreglement. Indien een deelnemer zich niet houdt aan de hier gestelde regels, behoudt de wedstrijdcommissie zich het recht voor de betreffende deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.
 • Bij twijfel over de interpretatie van de reglementen of bij problemen waarover niets in deze reglementen staat, beslist de wedstrijdcommissie.
 • Bij de start is de rijder zelf verantwoordelijk voor een eventuele valse start. Degene die de rijder vasthoudt, zorgt er alleen voor dat de rijder niet omvalt.

Twitter