• Hele jaar
  • Winter
  • Zomer

Organen

Hieronder vind je een lijst van de organen van G.S.S.V. Tjas.

 

Raad van Advies


De Raad van Advies is het consilium binnen Tjas dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur.

De Raad van Advies gaat met het bestuur een aantal keer per jaar in conclaaf om het bestuur te ondersteunen met allerlei zaken binnen de vereniging die op korte en lange termijn spelen. Het is vanzelfsprekend dat in de Raad van Advies adviseurs zitten die door hun persoonlijke interesses, bestuurservaring, visie, intuïtie en levenservaring het bestuur kunnen bijstaan.

Daarnaast kookt het bestuur voor de Raad van Advies tijdens vergaderingen, wat bijzonder wordt gewaardeerd.

 


Kascommissie

 

 


Sporttechnisch kader

 

 


Meerjarenbeleid 2018-2023

Eens in de 5 jaar wordt er een MJBCie gevormd, omdat er elke 5 jaar een nieuw meerjarenbeleidsplan ingaat en dat plan nou eenmaal ook geschreven moet worden. En wie schrijven er een MJBCie? Bestuursleden, oud-bestuursleden en een niet nader te omschrijven kroegtijger. Oftewel, een stel (veelal) ouwe sokken die een beetje belangrijk gaan zitten doen over waar de vereniging heen moet. Hopelijk gaat dat leiden tot een plan wat in april 2018 ingehamerd zal worden als nieuw meerjarenbeleidsplan wat Tjas weer een nieuwe impuls zal geven.

En gaat deze groep wijsneuzen alles bepalen voor de toekomst van Tjas? Gelukkig niet, inloopavonden, enquêtes en meer ongein komen jullie kant op en uiteindelijk beslist de ALV of het aankomend MJB wel zo’n goed idee is.

 

  

Twitter