• Hele jaar
  • Winter
  • Zomer

Tjas kent ook een aantal ereleden. Ereleden zijn speciale leden die veel voor de vereniging betekend hebben. Tjas heeft een speciale band met deze ereleden en zij worden met veel eerbied behandeld.

Erelid bij Tjas kan je worden op voordracht van het bestuur of een voordracht van ten minste vijf leden uit de vereniging. De ALV moet instemmen met het erelidmaatschap.

 

De volgende personen zijn tot erelid benoemd:

 


 

Gerrit Kragt, benoemd op 07-04-2010
benoemd voor het oprichten van G.S.S.V. Tjas op 6 maart 1968.

 

Simone Kragt, benoemd op 07-04-2010
benoemd voor het bedenken van de naam Tjas Olmai en het bijdragen aan de oprichting van G.S.S.V. Tjas.

 

 

Henk Lukkien (niet op de foto)
Henk Lukkien is medeoprichter van G.S.S.V. Tjas. Echter is hij nooit officieel ingehamerd als erelid.  Toch willen we zijn naam hier benoemen als dank voor zijn inzet en de oprichting van G.S.S.V. Tjas op 6 maart 1968.

Irma Lukkien (op de foto met Gerrit Kragt)

>

 

Fopke Drijfholt, benoemd op 31-10-2011
benoemd voor een lange bijdrage aan de vereniging vanaf zijn voorzitterschap tot vele jaren later.

 

Twitter